מכרזי כ"א

ועד מקומי • 10/3/2019 כניסות

קבצים מצורפים:

בודק

מדריך מוגנות

מכרז עובד גן זואולוגי

מנהל יישובי רשות לבטחון קהילתי

רכזת חינוך לקיימות וסביבה


שלום רב,

מצ"ב מכרזי כ"א במועצה.

אנא שימת לבכם לתאריך סיום הגשת המועמדות. לא יתקבלו פניות לאחר מועד זה.

 

אודה על פרסום המכרזים לכלל תושבי הישוב.

 

בברכת יום טוב,

 

הגר חרמש

מזכירת מנכ"ל

 

טלפון:  04-6177304

פקס:    04-6177659

hagarh@menashe.co.il