עדכון בנושא פינוי נייר וקרטון - מ.א

ועד מקומי • כניסות--
בברכה,
נועה פרידמן
מזכירת ועד מקומי
שדה יצחק
04-6306111